Kandideerimine Enerhack projektijuhiks
2022/2023 õppeaastaks
Keda otsime? (Enerhack projekijuht)
Õpid energeetikat
Oled energeetika valdkonna üliõpilane - energiatehnoloogia, elektroenergeetika, keskkonnatehnika, roheenergeetika jne
Soovid muuta maailma paremaks
Enerhack projekti raames suurendame laste, noorte ja täiskasvanute teadlikkust energeetikas
Koostöö Enerhack meeskonnaga
Sinu igapäevaste tegevuste raames on terve Enerhack meeskond sulle abiks (juhtkond, projektijuhid, koostööpartnerid)
Soovid areneda energeetikas
Töötades projektijuhina Enerhackis õpid energeetikat praktikas, lood uusi suhteid energeetika tippspetsialistidega (ministeerium, energeetika firmad, insenerid)
ALLPOOL ENERHACK PROJEKTIDE KIRJELDUS NING PROJEKTIJUHI ÜLESANDED
Enerhack HR
Energeetika spetsialistide värbamine
Projektijuhi ülesanded:
ϟ leida energeetika firmade jaoks energeetika spetsialiste (insenerid, projekteerijad, ehitajad, järelevalve teostajad jne)
ϟ koostöö Eesti energeetika firmadega, nende vajaduste (inimressursi osas) väljaselgitamine

Ekskursioonid energeetika objektidele
Projektijuhi ülesanded:
ϟ ekskursioonide korraldamine nii Eesti, kui ka välismaa energeetika objektidele
ϟ objektid: Päike, tuul, hüdro, biomass, jäätmed, biometaan, kaugküte,
kaugjahutus
Tulevased Enerhack projektid
Enerhack TRIPS
Enerhack Education
Projektijuhi ülesanded:
ϟ energeetika õppeaine läbiviimise korraldamine / läbiviimine koolides + onlines
ϟ läbirääkimised koolidega õppeaine käivitamiseks nende koolis
ϟ rahastustaotluste kirjutamine projekti toetamiseks
Energeetikaalane valikaine koolidele
Enerhack Academy
Projektijuhi ülesanded:
ϟ energeetika koolituste läbiviimise korraldamine
ϟ koostöö energeetika seltsidega (soojus, päike, tuul, elekter, taastuvad allikad, biogaas)
ϟ läbirääkimised lektoritega, osalejatega, koolituste modereerimine, tunnistuste väljastamine
Energeetika koolitused
Enerhack Camp
Projektijuhi ülesanded:
ϟ energeetika linnalaagrite korraldamine ja läbiviimine koolivaheaegade ajal
ϟ meeskonna kokkupanemine (lektorid, kasvatajad, abilised)
ϟ rahastustaotluste kirjutamine projekti toetamiseks
Laste energeetika lastelaager TalTechis
ϟ Enerhack Me (energeetika huviring lastele)
ϟ Enerhack Funding (energeetika projektide toetused)
ϟ Enerhack Consult (kalkulaatorid ja abivahendid energeetiliste arvutuste ja kalkulatsioonide teostamiseks)
ϟ Enerhack Conference (energeetika konverents noortele)
TULEVASED ENERHACK PROJEKTID
Photo by Jacob
Photo by Leio
Photo by Jacob
Photo by Marion
Photo by Jacob
Photo by Shifaaz
Photo by Mike
Photo by Jason
Photo by Sven
Photo by Ed
Photo by David
Photo by Hal
Photo by Jacob
Photo by Leio
Photo by Marion
Photo by Mike
Photo by Sven
Photo by Ed
Photo by David
Kandideeri ühe või mitme Enerhack projekti projektijuhiks!
Lisainfo:
  • Saad juhtida projekte paralleelselt õpingutega (ehk töötada osalise koormusega)
  • Sobilik nii bakalaureuse (alates 1.kursusest), kui ka magistri üliõpilaste jaoks
  • Töötasu on projektipõhine ning sõltub projekti tulemustest (jääb alguses vahemikku 500 - 1000 eurot brutto / kuu; tublite tulemuste puhul seejärel tõuseb)
  • Leping sõlmitakse pooleks aastaks (jaanuar 2023 - mai 2023), alustada saab 01.01.2023
  • Projektide elluviimisel on abiks Enerhack juhtkond ja meeskond
  • Lisaküsimuste tekkimisel: Igor Krupenski (58003989, igor@enerhack.ee)
Kandideerimiseks palun täida vorm
Võtame Sinuga ühendust peale vormi täitmist
Soovin saada projektijuhiks:
CV (olemasolul)
Enerhack projekti toetajad ja koostööpartnerid
© 2021 Enerhack OÜ