Enerhack your life
Tõstame noorte ja täiskasvanute teadlikkust energeetika alal
missioon
Me kasvatame põlvkonna, kes omab suuri teadmisi energeetika valdkonnas, oskab tulevikus lahendada probleeme energeetikas ja muudes valdkondades ning aitab saavutada kliimaneutraalsuse eesmärke.
Meie projektid
Enerhack HR
ϟ energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu
ϟ energeetika perepäevad kogu perele
Energeetika huviring TalTechis
Enerhack Me
Viime kokku tööandjad ja spetsialistid
ϟ Keskendume vaid energeetika valdkonnale, mis võimaldab meil pakkuda parima kvaliteediga teenust nii tööandjatele kui ka töötajatele.

Ekskursioonid energeetika objektidele
ϟ Tutvustame õpilastele kaasaegseid energeetika objekte
ϟ Päike, tuul, hüdro, biomass, jäätmed, biometaan
Enerhack TRIPS
Enerhack Education
ϟ tõstame noorte teadlikkust energeetika alal
ϟ sobib väga hästi valikainena gümnaasiumides
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Academy
ϟ koolitused oma ala spetsialistidelt: päike, tuul, kaugküte, küte-ventilatsioon, gaas jpm
ϟ energeetika täiendkoolitused tunnistustega
Energeetika teadmiste akadeemia
Enerhack Camp
ϟ käivitatud suvel 2021
ϟ 3000 registreeritud last
ϟ 1500 last osales laagris
Tasuta energeetika lastelaager TalTechis
Photo by Jacob
Photo by Leio
Photo by Jacob
Photo by Marion
Photo by Jacob
Photo by Shifaaz
Photo by Mike
Photo by Jason
Photo by Sven
Photo by Ed
Photo by David
Photo by Hal
Photo by Jacob
Photo by Leio
Photo by Marion
Photo by Mike
Photo by Sven
Photo by Ed
Photo by David
Me kõik vastutame tuleviku kujundamise eest, kus iga inimene mõistab oma tegevuste tähtsust.
Meie toetajad
Oleme tänulikud meie headele toetajatele, kes aitavad meie projektide loomisele kaasa!
Toeta Enerhack projekte
Meie projektidest räägitakse
Eesti Soojustehnika-inseneride Seltsi infoleht 09.2021:
"Sel suvel toimus koolilastele TalTech Energiatehnoloogia Instituudis energiaalane laager. Suve jooksul võttis laagrist osa ligi 1500 last! Suur tänu kõikidele osalejatele ja sponsoritele!
Samuti loob Enerhack energeetikaalase haridusprogrammi Eesti koolidele 5. kuni 12. klassidele."

Loe edasi →
ETV+ "Летняя студия" 13.08.21:
"Suvel toimus TalTech ülikoolis energeetikateemaline tasuta lastelaager. Laagrist rääkis lähemalt TTÜ õppejõud, teadusdoktor ja laagri kaasasutaja Igor Krupenski."

Vaata saadet →
Paekivitoodete Tehase OÜ 23.07.21:
"Paekivitoodete Tehase OÜ toetab enerhack camp lastelaagreid Tallinnas!"

Loe edasi →
Eesti Maleliit 16.08.21:
"Tallinna Tehnikaülikoolis toimub suvel suuremahuline tasuta energeetika ja male linnalaager Enerhack!"

Loe edasi →
© 2021 Enerhack OÜ
Tingimused